اداره امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شیراز،  مجري قوانين و مقررات وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبات هیت امنا، کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه است. این اداره وظیفه ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان محترم از بدو ورود به دانشگاه تا زمان دانش آموختگی  و بعد از دانش آموختگی را دارد.